نشست ها و رویدادهای حقوقی

نشست ها و رویدادهای حقوقی

نشست‌های مجازی باهدف افزایش سواد حقوقی عموم مردم و ارتقا وضعیت سواد حقوقی جامعه، با استفاده از بستر فضای مجازی و تمام مزایای آن، می توانید با شرکت در نشست های فضای مجازی با موضوعات متنوعی که برای گستره ی…