طرح الماس

طرح الماس
ویژه وکلا و اشخاص حقوقی

در راستای اهداف توسعه ای سواد حقوقی از «تنقیح رویه قضایی موجود» گرفته تا «تشریح وضعیت مطلوب»، برای هر گرایش و البته شاخه های متنوع عملی و علمی حقوق، مجموعه سحک در نظر دارد تا ذیل طرح الماس، دست یاری طلبی به سوی وکلای مجرب و مدیران حقوقیِ اشخاصِ حقوقی، اعم از شرکت های خصوصی و نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی  دراز نماید. لذا از وکلای مجرب و فاضل و همچنین مدیران حقوقی که در حال حاضر در حوزه خاصی از پهنه گسترده ی مفاهیم و نظام حقوقی، فعال می باشند یا سابقه فعالیت مربوطه را دارند، دعوت می شود، ضمن ثبت نام در لینک زیر اجازه دهند که کارشناسان ما به جهت ثبت و تثبیت گنجینه ی داده های علمی و خصوصا عملی ایشان در خصوصِ رویه ها و فرایند های حقوقی مربوطه (اعم از زمینه حقوق عمومی، خصوصی و کیفری و …) ذیل زمینه های فعالیت ایشان، مرتبط شوند.

اگر شما به تناسب مدارج علمی و سالها بحث وفحص و پژوهش و البته تجربه عملی خویش که نشانگر توانایی ها روزافزون شما ست معتقدید که می توان با ایجاد اصلاحی ولو کوچک در فرایند های حقوقی و رویه ها، و یا با مقرره گزاری و تقنین شایسته قدمی در بهبود نظام حقوقی در کل و البته تسهیل انجام امور مردم و هم نوع شما محسوب می شوند بردارید، مطالب خویش را با ما در میان بگذارید. راه های ارتباطی ما علاوه بر ثبت نام در لینک فوق در بخش درباره ما نیز ارائه شده است.

    ثبت نام و درخواست همکاری با سحک

    سحک با افتخار آماده همکاری با شما عزیزان است.

    اطلاعات خود را وارد نموده و نوع همکاری را انخاب کنید.

    کارشناسان ما منتظر شما هستند