دپارتمان خدمات تخصصی _ حقوقی

دپارتمان خدمات تخصصی _ حقوقی

در راستای رسالت های تبیین شده برای مجموعه بنیاد حقوقی سحک اعم از توسعه علم حقوق در ابعاد نظری و عملی و تسهیل فهم مفاهیم و فرآیند های حقوقی نظام حقوقی ایران و البته ایجاد ضرورت ارائه تخصصی خدمات حقوقی به تناسب تنوع روز افزون مفاهیم و دعاوی مطرح در نظام حقوقی، دپارتمان خدمات تخصصی_حقوقی سحک تشکیل شد.

 ارائه خدمات ویژه به وکلا در پرونده های وکالتی از جمله بیمه پرونده های وکالتی و ایجاد بانک اطلاعات ضروری دعاوی و حقوق مرتبط با آن، و البته زمنیه سازی بستری برای تعامل بین وکلای حاذق و وکلای با تجربه های کمتر، در کنار تدوین و تشکیل کارگروه های تخصصی موضوعات حقوقی از جمله حقوق ورزشی، حقوق پزشکی، حقوق انرژی، حقوق بازار پولی_مالی، حقوق بازار سرمایه، حقوق املاک و اراضی، حقوق مهندسی ، حقوق زنان، حقوق کودک و نوجوان، حقوق تجارت بین الملل و … همه در زمره اهداف میانی در سازمان اهداف سحک تعیین شده است.

برگزاری دوره ها و رویدادهای ویژه و همایش های متناسب با شاخه های تخصصیِ اخیر الذکر نیز گامی عینی برای تشکیل و سازمان یافتن هر چه بیشتر خدمات تخصصی برای وکلا و البته ارائه خدمات وکالتی تخصصی برای آحاد جامعه می باشد. در این بین ازتمام صاحب نظران اعم از اندیشمندان حوزه آکادمیک و نظری علم حقوق در نظام حقوقی ایران و وکلای مجربی که گنجینه ای عملی و علمی دارا می باشند، نیز دعوت می شود به امید بهبود وضع موجود ولو به اندازه یک گام در تایید حرکت صورت گرفته به ما بپیوندند. خواهشمند است با تکمیل فرم موجود در بخش دعوت به همکاری نیز ضمن کمک به اراده های ما ، افتخار اطلاع رسانی سلسله نشست های مناسبتی دپارتمان ما را  فراهم آورید.