شبکه مردمی سحک

شبکه مردمی سحک

(شمس)

فهم درست و آگاهی من و شما و همه مردم از حقوق خویش در همین لحظه و همین مکان یعنی سواد حقوق کاربردی داشتن. توسعه این سواد در زندگی فردی واجتماعی آینده شما و همه عزیزان تون موثر هست. امروز کسی نمی تواند خودش را فارغ از نظام حقوقی جامعه در نظر بگیرد. از یک فرد منزوی دوری گزیده از جامعه تا یک شخص دارای روابط شخصی، مالی و کاری متعدد همه و همه مشمول علم حقوق هستند. توسعه سواد حقوقی کاربردی در چهارچوبِ اهداف و راه کارهایی که سحک  پیش نهاد می دهد، زمانی فراگیر خواهد شد که شبکه ای از مردم این را بخواهند. ارائه خدمات حقوقی به اعضا این شبکه نه تنها به تقویت شبکه می انجامد بلکه به اقدامات بهتر و منسجم تر در ابعاد حقوقی برای زندگی عادی اعضا و البته مدیریت بحران های حقوقیِ مفروض این عزیزان، منتهی خواهد شد.

شما با حتی استفاده از خدمات رایگان سحک به عضویت باشگاه مراجعان و موکلان سحک افتخار داده اید. اما عضویت مذکور می تواند با اقدام شما برای عضویت در شبکه مردمی سحک که به اختصار آن را شمس نامیده ایم، تخفیفات متنوعی برای خریدهای بعدی شما و کسانی که شما به شمس معرفی خواهید نمود، را فراهم می آورد. بسته خدمات حقوقی (وکیل خصوصی شما) برنزی، نقره ای، طلایی، پلاتین و پلاتین پلاس سحک برای ارائه خدمات مشاوره و وکالت برای شما ارائه شده است . چنانچه شما بعد از خرید و عضویت در شمس، فرد دیگری را به شمس متصل نمایید دو درصد خرید ایشان به اکانت عضویت شما منتقل خواهد شد. با معرفی فرد سومی توسط فرد معرفی شده توسط شما نیز، دو درصد خرید فرد سوم به شما و دو درصد فرد سوم به فرد دوم شارژ خواهد شد. این فرایند تا نفر دهم ادامه خواهد داشت. با افزوده شدن فرد یازدهم به شمس شما جزء مشتریان ستاره دار ما خواهید شد و از خدمات ویژه حقوقی به مدت ده سال بهره مند خواهید شد. شبکه مردمی شمس تنها به بهره مندی از بسته های خدمات حقوقی محدود نخواهد شد بلکه به آموزش ها و همایش ها و رویدادهای مجازی نیز دعوت خواهید شد که اطلاعات ارزشمندی و گران بهایی را در طول دوران ستاره دار بودن شما، تقدیم شما خواهد کرد، تا بتونید سفیر سحک در هر جایی که هستید باشید.

با استفاده از لینک زیر می توانید خدمات رایگان شبکه مردمی سحک (شمس) آشنا شوید

لینک

    ثبت نام در شبکه مردمی سحک

     اطلاعات خود را وارد نموده و در شبکه مردمی سحک ثبت نام کنید.

    کارشناسان ما منتظر شما هستند