بسته خدمات حقوقی ارائه شده با محوریت پوشش تنظیم لوایح، دادخواست و ...

خدمات نقره ای

می توانید با خرید این بسته، به مدت شش ماه از یک ساعت و نیم مشاوره حضوری و البته نیم ساعت مشاوره مجازی، خدمات وکالتی تا 20 میلیون تومان، تهیه و تبیین نامحدود لوایح حقوقی بهره مند شوید

بیمه خدمت ارائه شده

شما با انعقاد قرارداد در فرمت های تبیین شده توسط سحک می توانید کیفیت مشاوره، پشتیبانی تبیین متن حقوقی و حتی اقدامات انجام شده در پرونده وکالتی پذیرفته شده را تضمین و تایید نمایید.

تنظیم لوایح و دادخواست

خدمت محوری این بسته در کنار مشاوره رایگان در مدت زمان مربوطه، تقدیم لوایح و دادخواست های تایید شده توسط شورای مشاوران، و یا تضمین شده توسط شورای وکلای سحک است.

با پوشش نقره ای ما به صورت مطمئن خدمات حقوقی دریافت کنید

بیمه خدمات حقوقی، تضمین کیفیت خدمت دریافتی و تایید کلیه خدمات ارائه شده توسط شورای مشاوران سحک، اطمینان کیفیت بالای خدمات به همراه دارد

انواع بیمه ابتکاری

داستان ها و اطلاعاتی برای کمک به شما در برنامه ریزی ، تهیه و محافظت از آنچه مهمتر است.

بسته های سه گانه خدمات حقوقی (مشاوره-وکالت)

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

بسته خدمات حقوقی نقره ای

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

خدمات حقوقی پلاتین و پلاتین+

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

بسته خدمات حقوقی نقره ای

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

حقوق سبز

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

حقوق سبز

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

برای مقایسه بیمه اتومبیل با کد پستی خود شروع کنید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

برای مقایسه بیمه خانه با کد پستی خود شروع کنید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

برای مقایسه بیمه عمر با کد پستی خود شروع کنید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

برای مقایسه بیمه درمانی با کد پستی خود شروع کنید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

945+ بررسی

قبلاً عضو هستید؟ ورود
آرزو امیری مسئول طرح خدمات نقره ای

برای آشنایی بیشتر با خدماتی که در قالب بسته خدمات حقوقی نقره ای دریافت می کنید می توانید با ما در تماس باشید.

ناهید افشار کارشناس قراردادی سحک

شما می توانید برای شمول بسته های خدمات حقوقی سحک به صورت حضوری برای شناخت دقیق مزایا و انعقاد قرارداد با ما در ارتباط باشید. منتظر تشریف فرمایی شما هستیم

  چه اتفاقی می افتد اگر ...

  داستان ها و اطلاعاتی برای کمک به شما در برنامه ریزی ، تهیه و محافظت از آنها
  مهمترین چیزها. داستان ها و اطلاعات برای کمک به

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  بودجه و پشتیبانی شده توسط