چگونه از اینکه راه های حقوقی پیشنهاد شده به شما بهترین راه است مطمئن می شوید

بیمه خدمات یک وکیل

سحک خدمات شما بعنوان وکیل را پس از تایید مشاوران در سقف تعیینی و مورد توافق مشمول بیمه خسارات کیفیت خدمات حقوقی می گرداند

بیمه خدمات حقوقی ارائه شده به شما

مراجعین سحک برای اطمینان از کیفیت خدمات حقوقی دریافتی می توانند این خدمات را بیمه نمایند. مشاوره ساده، تنظیم لایحه و دادخواست، پذیرش وکالت پرونده توسط کارشناسان سحک همه و همه می تواند مشمول بیمه خدمات حقوقی باشد.

تایید و تضمین خدمات

تمامی خدمات ارائه شده توسط سحک از مجاری تایید شورای مشاوران و یا تضمین شورای وکلا می گذرد و کیفیت این خدمات بررسی می شود

بیمه خدمات ارائه شده حقوق

خدمات خویش را بیمه می کنیم. با بررسی پرونده های سایر وکلا نیز کیفیت خدمات ایشان در ارائه به موکلین شان را نیز بیمه می کنیم

انواع بیمه ابتکاری

داستان ها و اطلاعاتی برای کمک به شما در برنامه ریزی ، تهیه و محافظت از آنچه مهمتر است.

بسته های سه گانه خدمات حقوقی (مشاوره-وکالت)

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

بسته خدمات حقوقی نقره ای

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

خدمات حقوقی پلاتین و پلاتین+

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

بسته خدمات حقوقی نقره ای

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

حقوق سبز

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

حقوق سبز

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است.

بیشتر بخوانید

برای مقایسه بیمه اتومبیل با کد پستی خود شروع کنید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

برای مقایسه بیمه خانه با کد پستی خود شروع کنید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

برای مقایسه بیمه عمر با کد پستی خود شروع کنید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

برای مقایسه بیمه درمانی با کد پستی خود شروع کنید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

945+ بررسی

قبلاً عضو هستید؟ ورود

امید بهادری مسول بیمه خدمات حقوقی

تنها راه اطمینان از این که مشورت حقوقی که گرفته اید یا لایحه ای که برای شما تنظیم شده است یا وکالتی که در پرونده شما انجام شده بهترین کیفیت بوده بیمه این خدمات است

ناهید افشار مسول قراردادنویسی سحک

قراردادهای بیمه نیز به تناسب خواست شما شخصی سازی خواهد شد و مانند شرکت های بیمه متداول شرطی به شما تحمیل نخواهد شد

  چه اتفاقی می افتد اگر ...

  داستان ها و اطلاعاتی برای کمک به شما در برنامه ریزی ، تهیه و محافظت از آنها
  مهمترین چیزها. داستان ها و اطلاعات برای کمک به

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  محافظت از مشاغل ، وزن زیادی را بر روی بسیاری از موارد قرار می دهد. اما آنچه در واقع به نظر نمی رسد.

  همکاران تجاری