When Hooked Protocol Means Greater than Money

ATH ROI của GMT đạt x820 lần so với giá Private và x410 lần với giá IEO trên Binance Launchpad. Hooked Protocol là giao thức xây dựng một mạng lưới kết nối để thúc đẩy sự tương tác trên mạng xã hội Web3 và một kênh phát triển cho các ứng dụng Web3. Và mục tiêu xa hơn có thể tạo ra kênh dạy học về crypto, blockchain,web3, phát triển wallet crypto… Ở thời điểm hiện tại, về phân tích cơ bản thì token HOOK chưa có nhiều tiện ích, hay nói chính xác hơn là động lực để những user thực sự đầu tư vào. Chúng ta có thể thấy đây là một dự án tiềm năng có thể kéo user web2 vào tiếp cận web3. Also, read Web2 vs. You must read these Terms, together with the documents referenced in the Terms, carefully and let us know if you do not understand anything.

You need to know when the best time to buy or to sell has come. Once onboarded, MoonPay customers can subsequently use the MoonPay platform to purchase or sell cryptocurrencies directly from MoonPay. Social Referral: By sharing and creating their Web3 social graph, users can earn substantial financial rewards. But Binance will have other ways for users to use their services after SEPA ends. Cryptocurrency, or crypto, is a digital currency designed to work as a medium of exchange for purchasing goods and services. CTO- Mike Y. has strong engineering skills in large-scale financial services and consumer product development. Hooked Academy is currently under development by the Hooked developer team. Unlike Hooked Academy Sensei, Hooked Academy provides 30-second meme videos for Web3 learning. In Hooked Academy Sensei, users can interact with virtual tutors integrated with ChatGPT. Wild Cash is a gamified educational dApp where users can take quizzes, 바이낸스 2FA – just click the up coming article, earn tokens, “mint NFTs,” and more. Hooked application has gamified learning features. 🎮 Hooked’s primary goal is to encourage wider crypto adoption by providing the community with a simplified and gamified learning experience.

2.Quiz to Earn: Users may begin an engaging web3 learning experience and win their very first token reward. Hooked aims to provide its users with economic value, thereby gamifying the learning process such that; anyone-regardless of prior cryptocurrency experience – can access, earn, and own a share of cryptocurrency. As mentioned earlier, Wild Cash introduces users to Web3 concepts in an easy-to-understand way. Immediately after the launch, Wild Cash became the first and only Web3 application that dominated the Google Play rankings in Indonesia. “Season 1,” which culminated with the debut of its native token BLUR last week, saw Blur dole out “care packages” of BLUR to traders who transitioned to the platform from a competing NFT marketplace, listed NFTs on the platform immediately following its October launch, or used Blur to bid on NFTs. He also added that, at the time of launch, only 10% of the tokens were in circulation, which, according to Lian, is an easier amount of currencies to manage.

The HOOK supply is capped at a maximum of 500 million tokens. HOOK – là token quản trị của hệ sinh thái dự án, được thiết kế để nắm bắt quản lý dòng tiền chảy trên nền tảng Hooked. Khuyến cáo: Thông tin trên đây được cung cấp dưới góc nhìn thị trường tổng quan và không cấu thành lời khuyên tài chính. Bước 2: Tạo một tài khoản bằng Google, Facebook,.. 0.8, chưa tạo được hỗ trợ cứng khi đồ thị vẫn có xu hướng giảm mạnh trong ngắn – trung hạn. Có thể ví dụ tiêu biểu sang dự án StepN dẫn đầu trend Move-to-Earn với token GMT và GST cũng được Binance Launchpad. Dự án đã có tệp người dùng – App Wild Cash đã có hơn 2 triệu lượt tải. Ngay sau khi ra mắt, Wild Cash đã trở thành ứng dụng Web3 đầu tiên và duy nhất từng thống trị thứ hạng Google Play trong 9 ngày liên tiếp tại Indonesia, với hơn 2 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. In addition, Wild Cash supports gaming-style mining, referral programs, and staking.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *